Odoo Sales

Kênh Công cộng / Thuyết trình được Đề cao

113 lượt xem
0 Thích
0 0
Xem thêm tại https://www.odoo.com/page/sales

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Sử dụng liên kết vĩnh viễn để chia sẻ sang mạng xã hội

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Learn more at https://www.odoo.com/page/sales

Lượt xem

  • 113 Tổng Lượt xem
  • 113 Lượt xem Website

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+