Odoo MRP

Kênh Công cộng / Thuyết trình được Đề cao

154 lượt xem
0 Thích
0 0
Khám phá cách mà bạn có thể tích hợp MRP, PLM, Chất lượng, Bảo trì trong một ứng dụng duy nhất để tối đa hoá hiệu quả của các hoạt động sản xuất.

RRocj thêm về các tính năng tại: https://www.odoo.com/page/manufacturing-features

Khám phá tính năng MRP của Odoo: https://www.odoo.com/page/manufacturing

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Sử dụng liên kết vĩnh viễn để chia sẻ sang mạng xã hội

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Discover how you can integrate MRP, PLM, Quality and Maintenance in a single application to maximize the efficiency of your manufacturing operations.

Read more about the features at: https://www.odoo.com/page/manufacturing-features

Discover Odoo MRP: https://www.odoo.com/page/manufacturing

Lượt xem

  • 154 Tổng Lượt xem
  • 154 Lượt xem Website

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+