Bảng chấm công Hoàn hảo bởi Odoo

Kênh Công cộng / Thuyết trình được Đề cao

169 lượt xem
0 Thích
0 0
Download Awesome Timesheet by Odoo and discover how easy time tracking and employee management can be!

Chrome: http://bit.ly/2613LcY
iOS: http://bit.ly/1ZUZsZD

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Sử dụng liên kết vĩnh viễn để chia sẻ sang mạng xã hội

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Download Awesome Timesheet by Odoo and discover how easy time tracking and employee management can be!

Chrome: http://bit.ly/2613LcY

iOS: http://bit.ly/1ZUZsZD

Lượt xem

  • 169 Tổng Lượt xem
  • 169 Lượt xem Website

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+