Design Fair Los Angeles

24/10/2018 10:00 đến 28/10/2018 19:00 (Europe/Brussels)

White Tanks, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Đăng ký cho sự kiện này thì hiện bị đóng

5 Intensive Days

to learn Odoo Programming

Tóm tắt Khoá học

This course is dedicated to developers who need to grasp knowledge of the business applications development process. This course is for new developers or for IT professionals eager to learn more about technical aspects.

Bạn sẽ học được gì?

Ngày 1

Giới thiệu về Javascript

 • Chào thế giới
 • Biến & Toán tử
 • Dive into Strings
 • Tính năng
 • Loops
 • Danh sách

Ngày 2

Odoo Web Client

 • Giới thiệu về JQuery
 • JQuery Nâng cao
 • Dấu gạch dưới
 • Giới thiệu về QWeb
 • Bộ điều khiển và chế độ xem
 • Trân trọng,
 • Gọi đến ORM

Ngày 3

Xây dựng Ứng dụng Hoàn chỉnh

 • Mô đun
 • Đối tượng Python
 • Công cụ báo cáo
 • Luồng công việc
 • Training Center Module
 • Trợ giúp được Tích hợp
 • How to Debug

Yêu cầu

Mục tiêu:

Tham gia vào khoá này, người tham dự sẽ có thể:

 • Hiểu các khái niệm và kiến trúc phát triển;
 • Cài đặt và quản trị máy chủ của bạn;
 • Phát triển mô-đun mới cho một ứng dụng cụ thể.

Giá của chúng tôi đã gồm:

 • đồ uống và ăn trưa;
 • tài liệu đào tạo.

Yêu cầu:

 • Mang theo laptop của bạn.
 • Học viên tham dự cần có một số kiến thức cơ bản về lập trình. Có kiến thức lập trình bằng ngôn ngữ Python thì được đề cao.
 • Người tham dự cần có hiểu biết nhất định về các tính năng của phần mềm của chúng tôi (xem Tập huấn Tính năng).

Để biết thêm thông tin, ghé thăm Website Chính thức của Odoo.

Read Great Contents

What do people say about this course?

I did not expect such a great learning experience. I feel like I can develop anything now.

John Doe, CEO

This course help me build my first application within a month. Definetly worth its price.

John Doe, CEO

Địa điểm

Xem trên Google Maps
Wood Corner
1164 Cambridge Drive
White Tanks AZ 85340
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
(623)-853-7197
wood.corner26@example.com

Thời gian

Từ 24/10/2018 10:00
Đến 28/10/2018 19:00

Nhà Tổ chức

YourCompany
6039963829
deco.addict82@example.com

Trên Mạng xã hội

Tham gia trên Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng thẻ này: #odoo

Following content will appear on all events