Conference for Architects

28/10/2018 08:00 đến 28/10/2018 17:30 (Europe/Brussels)

Columbia, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Đăng ký cho sự kiện này thì hiện bị đóng

Conference for Architects

 

Trong cuộc hội thảo này, chúng tôi sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết, hoàn chỉnh về các ứng dụng doanh nghiệp. Bạn sẽ biết toàn bộ các lợi ích khi sử dụng nó.

 

Mục tiêu:

Tham dự xong hội thảo này, người tham dự sẽ có thể:

  • Hiểu về các phân hệ;
  • Chu trình tính năng của các ứng dụng chính;

 

Chương trình:

  • Giới thiệu, CRM, Quản lý Bán
  • Mua sắm, Quản lý Bán & Mua, Kế toán Tài chính.
  • Quản lý dự án, Quản lý Nhân lực, Quản lý Hợp đồng.
  • Quản lý Kho, Hoạch định Sản xuất (MRP) & Bán, Xuất/Nhập dữ liệu.
  • Điểm bán lẻ (PoS), Giới thiệu về tuỳ biến báo cáo.

 

Tìm chúng tôi ở đâu:

Số 69 Chamber Works, Rosewood Court Detroit, MI 48212 (Hoa Kỳ)

Để biết thêm bất cứ thông tin gì, vui long liên hệ với chúng tôi theo events@odoo.com.

 

Trân trọng,

Nguyễn Thị Liên, Quản lý Sự kiện Cấp cao

 

(Chamber Works reserves the right to cancel, re-name or re-locate
the event or change the dates on which it is held.)

Địa điểm

Xem trên Google Maps
Ready Mat
92 Emily Drive
Columbia ESC 29201
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
(803)-873-6126
ready.mat28@example.com

Thời gian

Từ 28/10/2018 08:00
Đến 28/10/2018 17:30

Nhà Tổ chức

YourCompany
6039963829
deco.addict82@example.com

Trên Mạng xã hội

Tham gia trên Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng thẻ này: #odoo

Following content will appear on all events